แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

ผู้รับช่วงหรือสืบทอด เมื่อตระหนักชัดความนี้แล้ว ก็เร่งเดินหน้าต่อไป โดยมองไปข้างหน้าเพื่อให้ถึงจุดที่ท่านให้พาเรามามุ่งที่จะไป มิใช่มาครวญถึงว่า ท่านพาเรามาถึงนี่ก็จากไปเสีย แล้วก็เข้ากอดต้นไม้ข้างทาง ลงนั่งมองแต่ทางที่ท่านได้พาผ่านมาแล้วสืบไป

แบ่งปัน