สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ

ความสุขใดๆ ที่ใครก็ตามพูดขึ้นมานั้น เราตรวจสอบได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่า ด้วยเครื่องตรวจสอบความสุขที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้

แบ่งปัน