สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ

ต่อย่างน้อยเมื่อมาบวช เราตั้งใจประพฤติให้ดีที่สุด ให้คุณพ่อคุณแม่ระลึกถึงเราแล้วก็เกิดความอิ่มใจมีความสุข

แบ่งปัน