รู้ทัน 4 โรคร้ายที่พบบ่อยในสุนัขและแมว : หัวใจ ตับ ไต เบาหวาน (สภาพ 50%)

62.50 ฿

โรคร้าย 4 โรคในสุนัขและแมว : หัวใจ ตับ ไต เบาหวาน
นำมาอธิบายแบ่งออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งยกตัวอย่างความผิดปกติ
และอาการที่สามารถพบได้ ตลอดจนการตรวจวินิจฉัย การรักษา
และการดูแลที่ถูกต้อง เจ้าของท่านที่กำลังประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงป่วย
ด้วยโรคเหล่านี้ หรือแม้แต่ยังไม่ป่วยก็ควรค่าต่อการศึกษาหาข้อมูลไว้ก่อน

มีสินค้า

แบ่งปัน