พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ถ้าเมื่อใดวิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงแท้สามารถให้คำตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจจภาวะของธรรมชาติทั้งหมดแก่มนุษย์ คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ หลากหลายก็ย่อมหมดความหมายหายไปเอง

แบ่งปัน