พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑

เทคโนโลยีเหล่านั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาสิ่งบำเรอความสุขสนองความโลภ และพร้อมกันนั้นก็ใช้เป็นเครื่องมือสนองโทสะ รับใช้การทำลายด้วยความเกลียดชังกัน มีการแย่งชิงบริโภคกัน การครอบงำกันและพยายามกำจัดกัน

แบ่งปัน