ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้

“ในความเลวที่น้อยที่สุดนั้น ประชาธิปไตยจะดีที่สุดเมื่อประชาชนมีคุณภาพมากที่สุด”

แบ่งปัน