บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน

สำหรับคำถามว่า นรกสวรรค์หลังจากตาย ในพระไตรปิฎกมีไหม? เมื่อถือตามตัวอักษรก็เป็นอันว่ามี

แบ่งปัน