ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ในตอนนี้คือ ทำให้การงานเป็นแหล่งที่มาแห่งความสุขตลอดเวลาของเรา และทำงานให้มีความสุขด้วยการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ พร้อมกันนั้นก็พัฒนาตนเองให้รู้จักความสุขหลายๆ แบบ

แบ่งปัน