ญาณสังวร ๑๐๑ สารธรรม

รวบรวมคำสอนสั้นๆ ทำนองคติธรรม หรือคำสอนใจที่อ่านได้เร็วๆ สั้นๆ แต่มี เนื้อหาใจความชัดเจน ให้ข้อคิด ข้อเตือนใจในเรื่องนั้นๆ ได้อย่างน่าประทับใจ หรือจดจำนำไปคิด นำไปทำได้ง่าย ซึ่งรวบรวมจากพระนิพนธ์เรื่องต่างๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่มีอยู่จำนวนมาก

แบ่งปัน