ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท ความรักประเภทที่หนึ่ง…คือความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข ความรักประเภทที่สอง…คือความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่

แบ่งปัน