ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม

คนเรานี้ไม่มีใครสมบูรณ์สักคน เมื่อสองคนมีข้อแตกต่างแต่นำมาเสริมกัน ก็กลายเป็นดี และทำให้สมบูรณ์

แบ่งปัน