คนไทยสู่ยุคไอที

ตกลงว่า จะต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยี ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเจริญไปเท่าไร ก็ต้องพัฒนาคนให้เหนือเทคโนโลยีนั้น อย่าให้ต่ำกว่าอย่าให้คนเป็นทาสของเทคโนโลยี

แบ่งปัน