คนรักหมา

123.00 ฿

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า “ความรักหมานั้น พอได้ยินวาจาของกันก็เข้าใจกัน รู้กันได้และความรักหมานั้นเป็นสากลโดยแท้ไม่ขีดขั้น ด้วยชนชั้นหรือลัทธิ”

เหลืออยู่ 1 เท่านั้น

แบ่งปัน