กายหายไข้ ใจหายทุกข์

เวลาเรารักษาพยาบาล มักจะเน้นแต่เรื่องทางร่างกาย เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยบอกก็คือเรื่องเจ็บป่วยทางกาย… แต่ทางใจเขาก็ต้องการความช่วยเหลือด้วย

แบ่งปัน