กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งวัดญาณเวศกวัน เล่าผ่านการรำลึกถึงหลวงลุงพระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปญฺญาปทีโป)

แบ่งปัน