แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

คุณศนิศรา ภรรยานักการทูต เจ้าของงานเขียนแนวเรื่องจริง สำนวนอ่านสนุก ระคนซาบซึ้งใจ และอัดแน่นไปด้วยสาระน่ารู้ ด้วยประสบการณ์จริงในโลกกว้างต่างแดน

เกี่ยวกับ ศนิศรา
• เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
• เกิดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
• เรียนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ ถนนสามเสน กรุงเทพฯ
• สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวารสารศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบัน ICDE กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
• ขณะนี้พำนักอยู่ที่ประเทศบาร์เบโดส ในหมู่เกาะอินดีสตะวันตก
• ยังคงความเป็นคนไทย สัญชาติไทย ถือหนังสือเดินทางไทยด้วยความภูมิใจเหมือนเดิม