คุณสามารถแจ้งการชำระเงินได้ 3 วิธี ดังนี้

เพื่อความสะดวกและไม่สับสน กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งในการแจ้งค่ะ

หากเลือกแจ้งทาง Facebook หรือ Email   คุณจะต้องระบุ
ชื่อนามสกุลผู้สั่งซื้อ
เลขที่ใบสั่งซื้อ
• พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

อีเมลของคุณ (ต้องกรอก)

ชื่อ-นามสกุล ผู้สั่งซื้อ (ต้องกรอก)

เลขที่ใบสั่งซื้อ (ต้องกรอก)

ธนาคารที่โอนเงิน
กสิกรไทย 739-2-21651-5ไทยพาณิชย์ 331-2-40877-2กรุงเทพ 130-5-66996-0กรุงศรี 326-1-25574-8

วันที่โอนเงิน (ต้องกรอก)

จำนวนเงินที่โอน (ต้องกรอก)

หลักฐานการโอนเงิน/สลิปธนาคาร (ต้องส่ง)

ข้อความอื่นๆ เพิ่มเติม (ไม่ต้องกรอกก็ได้)

[recaptcha]