แบบฟอร์มสอบถามหนังสือของผลิธัมม์

หมายเหตุ

• หนังสือธรรมะที่สำนักพิมพ์ผลิธัมม์จัดพิมพ์นั้น ไม่มีจำหน่ายปลีก

• หากสนใจ รับหนังสือ ธรรมนิพนธ์ของ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)” แบบให้เปล่า กรุณาติดต่อขอรับได้ที่วัดญาณเวศกวัน (รายละเอียด คลิกที่นี่)

• หากสนใจ จัดพิมพ์หนังสือ ธรรมนิพนธ์ของ “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)” กรุณาติดต่อขออนุญาตได้ที่วัดญาณเวศกวัน (รายละเอียด คลิกที่นี่)

• หากสนใจจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของผู้เขียนท่านอื่นๆ กรุณาระบุมาในแบบฟอร์มนี้ค่ะ

กรุณากรอกข้อมูล

  ชื่อ-นามสกุล (ต้องกรอก)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องกรอก)

  โทรศัพท์มือถือ และหรือโทรศัพท์พื้นฐาน (ต้องกรอก)

  ชื่อหนังสือ / หัวข้อ (ต้องกรอก)

  รายละเอียด (ต้องกรอก)

  แนบเอกสารประกอบ (ไม่ต้องแนบก็ได้)