รายละเอียดงาน

รับสมัคร ม.4-ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 24 ปี

ในตำแหน่ง “พนักงานขายหนังสือ”
ที่ บูธเพ็ทแอนด์โฮม งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
27 มีนาคม – 7 เมษายน 62 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ระยะเวลาทำงาน

พุธที่ 27 มีนาคม ถึง อาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 
เวลา 9.00 -21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายได้

วันละ 550 บาท (มีอาหาร 2 มื้อ และน้ำดื่มให้)

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง วุฒิ ม.4 ถึง ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 24 ปี

2. มีความสนใจการอ่าน มีทักษะในการพูด และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3. มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ รอบคอบ กระตือรือร้น

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม “ส่ง” เพื่อส่งข้อมูลมายังบริษัท

2. จัดส่ง “ภาพถ่ายปัจจุบัน”, “สำเนาบัตรประชาชน”, “ทะเบียนบ้าน” และ “หลักฐานการศึกษา” มาทางอีเมล petandhome@gmail.com

ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เท่านั้น อย่ารอช้า! ส่งก่อนได้รับพิจารณาก่อน และบริษัทฯ อาจปิดรับพิจารณาก่อนกำหนด หากได้รับบุคคลากรครบตามต้องการแล้ว
• นัดสัมภาษณ์ ช่วงระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2562

แบบฟอร์มสมัครงาน

  ชื่อ-นามสกุล (ต้องกรอก)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องกรอก)

  ชื่อเล่น (ต้องกรอก)

  วันเดือนปีเกิด (ต้องกรอก)

  อายุ (ต้องกรอก)

  ที่อยู่ปัจจุบัน (ต้องกรอก)

  โทรศัพท์มือถือ (ต้องกรอก)

  โทรศัพท์บ้าน (ต้องกรอก)

  ชื่อสถาบันการศึกษา (ต้องกรอก)

  ชั้นปีที่กำลังศึกษา (ต้องกรอก)

  วิชาเอก และภาควิชา (ต้องกรอก)

  คณะ (ต้องกรอก)

  เกรดเฉลี่ยสะสม (ต้องกรอก)

  งานอดิเรก (ต้องกรอก)

  แนวหนังสือที่ชอบอ่าน (ต้องกรอก)

  สัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ (ระบุประเภทและจำนวน) (ต้องกรอก)

  โรคประจำตัว/อาการป่วยที่พบบ่อย (ต้องกรอก)

  หนังสือของเพ็ทแอนด์โฮมที่รู้จัก (ต้องกรอก)

  เหตุผลในการสมัครงานครั้งนี้ (ต้องกรอก)

  ทราบการสมัครงานครั้งนี้จาก... (ต้องกรอก)

  กิจกรรมที่ทำในสถาบันการศึกษา (ต้องกรอก)

  ประสบการณ์การทำงานพิเศษ (ระบุบริษัท, ตำแหน่ง, ความรับผิดชอบ, รายได้) (ต้องกรอก)

  อาจารย์ที่ปรึกษา (ระบุชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์) (ต้องกรอก)

  บุคคลอ้างอิง (ระบุชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์) (ต้องกรอก)